Avbestillingsvilkår

Avbestilling må gjøres skriftlig til Holmenkollen Biathlon Camp pr. e-post til avbestilling@holmenkollenbiathlon.no

Følgende info må vi da ha

  • Periode
  • Navn på foresatt og deltaker/utøver
  • Kontonummer for refusjon
  • Avbestillingsdato er den dato Holmenkollen Biathlon Camp mottar avbestillingen.

FØLGENDE BELØP REFUNDERES VED AVBESTILLING

  • Ved avbestilling frem til to måneder før Camp-start gis det refusjon av hele deltager avgiften minus 500 kroner i gebyr som holdes tilbake.
  • Ved avbestilling mellom 2 måneder og 1 måned før Camp-start gis det refusjon på 50% av deltager avgiften.
  • Ved avbestilling nærmere campstart enn 1 måned, eller ved manglende fremmøte en eller flere Camp-dager gis det ingen refusjon.

Bytte av camp-periode (gjelder Camp for klassene 11-16 år) er kostnadsfritt, så sant vi har ledig plass.